پیشنهاد ویژه

  محصولات ویژه

  کشمش طلایی

  48,000 تومان 42,000 تومان

  خرما پیارم

  140,000 تومان 120,000 تومان

  گشنیز خشک 100 گرمی

  20,000 تومان 18,000 تومان

  پک خرما

  178,000 تومان 165,000 تومان

  جعفری خشک 50 گرمی

  12,000 تومان 10,000 تومان

  کشمش آفتابی

  48,000 تومان 42,000 تومان

  خرما خوصی

  79,000 تومان 70,000 تومان

  شوید خشک

  35,000 تومان 27,000 تومان

  خرما کبکاب

  95,000 تومان 85,000 تومان